Diverse arbeid innvendig i Hovenga Senteret.

Dette sier kunden om oss: «Søndre Viken Eiendomspartner AS har benyttet seg av RSA Eiendomsservice AS sine tjenester på flere av våre eiendommer over flere år, vi er veldig godt fornøyd med RSA og jobben de utfører. » – Kyrre Eftedal, daglig leder, Søndre Viken Eiendomspartner AS.